Bygga hus – välja fasad

Att bygga sitt eget hus har alltid varit attraktivt för många. Det är dock ett jobb som tar en hel del tid och består av en rad olika utmaningar och valmöjligheter. Idag tänkte vi specifikt titta på vilka fasader man kan välja och fördelarna de har.

Träfasad

Träfasader är den vanligaste sortens fasad i Sverige och har stor flexibilitet vad gäller utseendet. Träfasaden är både hållbar och miljövänlig men kräver mest underhåll av alla fasader. Den bör tvättas med jämna intervall och bör även inspekteras regelbundet då den kan angripas av skadedjur, mögel och algväxt.

Tegel

Tegelfasader har stor spridning och är ett mycket bra alternativ för den som föredrar en fasad med så lite underhåll som möjligt då man i stort sett endast behöver rengöra den och kanske fylla på med murbruk mellan tegelblocken vid behov. Tegelfasader håller också väldigt länge. Det är dock svårt att få någon annan kulör än den klassiska tegelfärgen och den bör byggas av en professionell.

Puts

Putsade fasader går att hitta i hela Sverige men har större spridning i den södra halvan. Precis som tegelfasader är puts relativt underhållsfritt, men när det väl behöver repareras finns risken att man måste göra om en hel sida på huset. Mindre skador som sprickor går dock att fixa själv. En putsad fasad  håller i regel omkring 50 år och måste göras av en fackman.

Plåt

Plåt är en inte allt för vanlig fasadtyp men det går fortfarande att göra argument för den. Till att börja med är den lätt att montera och väger väldigt lite. Underhållet inkluderar rengöring, ommålning och även rostbehandling. Det är dock svårt att fixa bucklor eller repor i en plåtfasad och temperaturförändringar kan ge upphov tid knäppningar.

Fibercement

Fibercementfasader är en kombination av cement och naturliga armeringsfiber. Det är något man ser mer på större byggnader men kan även användas för bostadshus. Som fasad är fibercement nästan helt underhållsfritt och behöver i stort sett endast målas om vid behov. Det väger lite, enkelt att montera väderbeständigt, brandsäkert och tål fukt riktigt bra. Det kan dock vara känsligt för repor.

Betong

Betongväggar är kanske något man är mer van att se på större byggnader. Men det är ett material man kan välja som privatperson också. Hållbarheten är väldigt lång och den kräver inget underhåll utom rengöring. Den är också brandsäker och ett energisnålt alternativ. Nackdelen är att den måste monteras upp av ett proffs. Det är också den dyraste ytterväggen om man inte väljer att montera upp en utfackningsvägg.

PVC-fasad

PVC-fasader, också känd som plastfasader, är inte speciellt vanliga i Sverige men finns i betydligt större utsträckning i exempelvis USA. Fasaden behöver inte målas om eller underhållas på andra vis. Den har dock den något unika egenskapen att expandera i varma temperaturer och krympa i kalla. Detta betyder att den måste monteras något löst så materialet har utrymme att röra sig.