Att tänka på för en bostadsrättsförening inför större renoveringar

En bostadsrättsförening ställs förr eller senare inför behovet att genomföra större renoveringar. Det kan vara takomläggningar, byggnation av vindsvåningar rörstambyten eller elstambyten. Sådana arbeten medför ofrånkomligen avsevärda olägenheter för de boende. Större renoveringar kan pågå under uppemot ett års tid och kräver mycket god planering för att i mesta möjliga utsträckning minimera störningar för medlemmarna och samtidigt försäkra god kvalitet på utförandet. Föreningen bör visa största omsorg vid val av entreprenör.

Här följer några viktiga råd på vägen

Gå noggrant igenom föreningens finansiella förhållanden. Om nya lån behöver tas upp bör man förhandla med flera kreditinstitut. Ta referenser på byggfirmor och kolla upp deras ekonomi och övriga villkor så ni inte riskerar att byggfirman går i konkurs. Ha en realistisk tidplan. Se till att alla som boende ges möjlighet att ställa frågor och bidra med synpunkter. Påbörja planeringen i god tid och räkna med merarbete för styrelsen.

Problem som kan uppstå efter att projektet påbörjats

Renoveringar som pågår under längre tid kan försvåras av oförutsedda störningar. En fastighet drabbades nyligen av brand under pågående stambyte. Arbetena fick då under viss tid avbrytas vilket ledde till kraftig försening. För att vara rätt förberedd och inte missa något vid avtalsskrivningen bör bostadsrättsföreningar ta konsulthjälp, om inte rätt kompetens finns bland medlemmarna. Glöm inte att ta kontakt med försäkringsbolaget och vid behov justera försäkringsskyddet så att det hålls optimalt under projekttiden.