Förändringar för en bostadsrättförening

Det är väldigt viktigt att du läser igenom de stadgar och regelverk som bostadsrättsföreningen har innan du köper dig din bostadsrätt så att du vet vad som gäller. Tala med en kontaktperson i föreningen och hör efter om det är några större reparationer på gång, som exempelvis stambyten, eller om sådant redan är gjort. Ni ska ju faktiskt trivas ihop under en längre tid – både du, din bostad och din bostadsrättsförening. Det kan vara bra att ha etablerat en första kontakt, när du undersökt allt och bestämt dig för att köpa bostaden så måste du bli godkänd medlem i föreningen. Det är själva föreningen som avgör vilka som blir godkända så ta gärna reda på vilka de andra är som bor i samma hus.

Alla föreningar kan ha lite olika regler men det som är viktigt för alla är nog generellt att du reparerar det som eventuellt går sönder i lägenheten, betalar avgiften i tid varje månad, håller en god ton gentemot alla och ser till att inte störa dina grannar i onödan. Du kan inte heller hyra ut din bostad i andra hand om inte föreningen godkänt detta och det kan krävas olika insatser av dig såsom exempelvis trapp- eller gårdsstädning ett par ggr om året.

Som medlem i en bostadsrättsförening så har du ansvar för det som görs inom lägenhetens väggar, allt utanför är det föreningen i sig som ansvara för, alltså du och de andra medlemmarna i föreningen. Om något ska förändras till det yttre så är det i många fall ett beslut som tagits på föreningsstämma med majoritetsbeslut.

De senaste åren har det blivit populärt att bygga till balkonger på flerbostadshus och har fler än två tredjedelar röstat för en byggnation så går beslutet igenom. Även stämmobeslutet måste godkännas hos hyresnämnden innan entreprenadavtal och liknande kan skrivas. En person har vårt att ensam stoppa ett genomförande av ett sådant bygge. I och med att en balkong ökar bostadens värde så känns det som svårt att inte rösta för en byggnation av balkonger.

I och med att det är bostadsrättsföreningen som står för det yttre av fastigheterna så blir det även föreningen som ska stå för det underhåll som en balkong kräver, detta måste in i stadgarna och skrivas ett tillägg så att det regleras med de avgifter som ska betalas in till föreningen. Underhållet av balkongerna ska belasta föreningen och inte enskilda lägenhetsinnehavare.

Det bästa är att påbörja förfrågningar i god tid så att alla har rätt att uttala sig i frågan, det är en fördel med en demokratisk form som en bostadsrätts förening är. Som lägenhetsinnehavare så är det bara positiva saker med ett balkongbygge, värdets höjs på din lägenhet och du kan njuta av morgonkaffet en skön sommarmorgon. Vem skulle inte önska sig det?