Att tänka på vid nybyggen

Att bygga ett hus både ett stort val och ett stort projekt. Det gäller att man gör en hel del beräkningar i förväg och planerar arbetet noga. Alla punkterna nedan är sådant man bör tänka ordentligt på innan man sätter igång med själva arbetet.

Budgeten

Att veta i förväg vad ett nybygga kommer att kosta är inte lätt men man kommer att behöva sätta sig ned och räkna på detta så gott det går. Även mindre missar kan sätta en i ekonomiskt besvärliga situationer.

Välja tomt

Om man inte redan äger en tomt är det viktigt att göra noga efterforskningar på de tomter man letar efter. Väljer man till exempel en tomt som ligger i närheten av ett vattendrag bör man ju kolla upp vad riskerna för översvämning är innan man köper den om man inte vill behöva desperat leta åt en dränkpump mitt i byggandet för att hantera oförutsedda olyckor.

Hör med kommunen vilja eventuella planbestämmelser som gäller för en given tomt. En detaljplan kan bestämma väldigt mycket om vad man får och inte får bygga.

Entreprenadform

Hur mycket av arbetet man kan göra själv är bra att ha en uppfattning om redan från början. Se bara till att inte överskatta förmågorna att bygga ett helt hus. Väljer man en totalentreprenad betyder detta att en enda entreprenör står för hela byggnationen. Med generalentreprenörformen betyder det att man anlitar något för att ritar huset och en annan som står för byggandet. Slutligen kan man välja delad entreprenad där man avtalar med alla leverantörer man behöver och kan själv vara med under hela processen. Denna form är lämplig för den som vill göra delar av arbetet själv.

Innan arbetet påbörjas

Innan man sätter igång med bygget kommer man att ha behövt fixat de följande:

  • Köpeavtal med husföretaget med ett fast pris på det som omfattas av avtalet.
  • Nybyggnadskarta som beställs av kommunen där husets placering ritas in.
  • Bygglov från kommunen. Handläggningstiden kan variera från kommun till kommun.
  • Bygganmälan efter bygglovet beviljats. Ska skickas in minst tre veckor innan byggstarten.
  • Upprättning av kontrollplan som måste godkännas av kommunen innan bygget får starta.