Försvara ditt hem

Villainbrott är ett av de brott som i mycket stor utsträckning kan drabba vem som helst. I övrigt är riskerna för att utsättas för brott inte särskilt hög så länge du är riskmedveten och inte själv rör dig i kriminella kretsar. Den här typen av vardagsbrottslighet är dock vanlig och något som kan slå till när du minst anar det.

Att utsättas för ett inbrott är något som dels tenderar till att bli dyrt när det som stulits och förstörts ska ersättas. Men det är också jobbigt, i och med att det kräver städning, kontakter med polis och försäkringsbolag etc. Värst av allt är dock oftast känslan av att ha blivit utsatt för ett övergrepp – någon annan har varit inne i ditt hem, rotat runt bland dina saker och kanske tagit eller förstört saker som är emotionellt viktiga eller omöjliga att ersätta.

För att skydda sitt hem från inbrott gäller det att tänka och planera. Vi har i Sverige väldigt restriktiva vapenlagar och även för den som har licens för att äga ett vapen gör nödvärnsrätten det ändå i de flesta fall omöjligt att själv bekämpa en inkräktare till skillnad från hur det ser ut i till exempel USA. Här får vi därför förlita oss på andra saker, som till exempel:

Larm och lås

Att ha bra larm- och låsanordningar installerade är en sak som kan fungera avskräckande för tjuven. De flesta kriminella är tänkande varelser som föredrar att ge sig på lätta byten, eller avstår om de bedömer risken som för stor. Ett bra lås är svårt att forcera, och ett larm är någonting som kanske inte kommer göra att de åker fast, men däremot minskar den tid de ostört kan befinna sig inne i ett hus och ta saker.

Övervakningskameror

Precis som ett larm fungerar övervakningskameror avskräckande. Om en tjuv ser att det finns kameror vet han också att risken för att kunna knytas till ett brott är större. Kolla dock över så att du har rätt att sätta upp kameror på din fastighet, och hur.

Grannsamverkan

Att hjälpas åt, att ha en grannsamverkan är ett bra sätt att förebygga brott. Informera dina grannar om att du är borta. Be dem tömma din postlåda, och tända och släcka lampor i samband med att de vattnar dina blommor. Ett hus som ser bebott ut är ett hus som löper mindre risk att utsättas för ett inbrott.