Köpa hus – undersökningsplikten

Ett husköp är alltid ett väldigt stort och viktigt steg i livet. Det finns många viktiga saker att tänka på, men här tänker vi fokusera på och understryka vikten av just undersökningsplikten.

Undersökningsplikten är en del av lagen jordabalken och betyder att en väldigt stor del av ansvaret ligger på köparen. För att kunna få kompensation för ett fel man upptäcker efter köpet, eller kanske till och med häva köpet, måste man som köpare kunna visa att felet inte gick att upptäcka trots grundlig undersökning i samband med köpet. Då kan det klassas som ett dolt fel.

Nu är det ju få personer som själv har kunskapen och expertisen att göra dessa undersökningar själv. Visst kan man bedöma skicket av många ting på ytan, men det är svårare att säga definitivt vad det betyder för huset i det långa loppet.

Det är av denna anledning varför det alltid är viktigt att anlita en besiktningsman för att göra en ordentlig undersökning av huset. Med sin erfarenhet och kunskap anmärker de på hur det står till med det mesta som rör huset och dess hälsa. Besiktningsmannen säger dock inte vilka åtgärder som ska tas direkt då detta bör göras av en expert inom sitt respektive område. Som exempelvis en elinstallatör, sotare, fasadmontör, takläggare, VVS:are och så vidare.

När det kommer till saker som besiktningsmannen inte har utrustningen för att undersöka kan de endast ge information kring statistik och sannolikheter. Ett sådant område är vatten- och avloppsrör. Beroende på hur gammalt huset och vilket material som använts kan det då bli aktuellt att göra något som en kamerainspektion av rören för att fastställa deras skick. Då får man även film och dokumentation av rörens skick, plus rekommendationer på eventuella åtgärder som bör tas.

Undersökningsplikten fungerar även i samspel med den så kallade upplysningsplikten. Denna säger att säljaren måste informera om allvarliga fel på huset som är känd. Eller riskera att bli ersättningsskyldig för dem senare. Men bara felet eller felen upplyses om blir säljaren aldrig ansvarig för dem.