Riva för att bygga nytt

Har man drömmen om att bygga sitt hus från grunden kan det betyda att man måste köpa en tomt med ett existerande hus och riva detta först. Här tittar vi närmare på vad man måste tänka med om man tar beslutet att riva ett hus för att sedan kunna bygga ett nytt.

Innan man ens beslutar sig för att köpa tomten måste man kolla upp om det ens är tillåtet att riva byggnaden. Är området detaljplanerat kommer det alltid behövas lov för att riva. Finns det istället områdesbestämmelser är det upp till kommunen att bestämma om lov behövs eller inte. Är det dock inte inom ett detaljplanerat område och inga områdesbestämmelser existerar behöver man aldrig rivningslov. Ta därför kontakt med kommunen och hör efter vad som gäller i området.

När man fått rivningslov, eller konstaterat att det inte behövs, måste man nu fatta beslutet om man ska riva allt själv, riva delar av huset själv eller överlåta allt åt en rivningsfirma.

Att riva själv bör man endast överväga om man har tillgång till maskiner som kan klara av grovjobbet. Man behöver dock inte alla separata verktyg själv utan kan hyra dem från företag som AMAS.

Under rivningen är det viktigt att ta hand om olika material. Äldre hus kan innehålla en del material som bly, som måste tas om hand på ett särskilt sätt enligt de miljökrav som etablerats.  Det är också möjligt att man vill återanvända en del material själv för att de fortfarande är i gott skick. Är detta fallet måste man även planera för hur man åstadkommer detta.

Man kommer även behöva förbereda sig på den stora mängden byggavfall som rivningen resulterar i och se till att man har containrar på plats för att lägga dessa i innan det forslas bort.