Skapa förvaring i hemmet

Ett hem behöver alltid mer förvaring, känns det som. Det finns alltid saker framme som inte borde ligga där. Förvaring behöver inte bara handla om en bra byrå i hallen eller att organisera några IKEA-garderober. Du kan slå på större så du alltid har plats för dina saker!

Bygga garage

Utnyttja attefallsreglerna och bygg ett garage på tomten. I garaget får du plats med bilen och lagerhyllor längs väggarna. Utnyttjar du attefallsreglerna till fullo kan du till och med få in barnens cyklar och gräsklipparen. Idag kan du köpa färdiga modulgarage i olika stilar och storlekar som du reser själv eller anlitar hantverkare att resa. Attefallshus kräver inte bygglov utan endast bygganmälan vilket kostar mindre. Dock är det värt att nämna att du borde studera detaljplanen i ditt område innan, inom kulturhistoriska miljöer kan det finnas begränsningar i attefallsreglerna. Detsamma gäller om du har prickad mark på tomten.

Just nu finns en inlämnad motion som kan utöka storleken på attefallshus från 25 kvadratmeter till 30 kvadratmeter. Storleken syftar på hela byggnaden, inte boytan. Motionen förväntas att godkännas och ta laga kraft under mars 2020. Om du vill bygga ett stort garage kan det alltså vara värt att vänta tills nästa år.

Mindre förråd

Behöver du inte ett nytt garage eller vill bygga mindre kan du nyttja friggebodsreglerna istället. Premissen är densamma som vid attefallshus med några förändringar:

  • Förrådet får vara högst 15 kvadratmeter
  • Får endast användas för förvaring eller temporära umgängesytor såsom lusthus och växthus
  • Får ej inredas som gästhus eller komplementhus

I ett mindre förråd kan du städa undan trädgårdsverktyg, cyklar, snöslungan eller få en torr och fin plats att förvara ved eller pellets.

Nyttja vinden bättre

En vind brukar vara endast reglar och lös isolering samt väldigt lågt till tak. Men det är ett perfekt ställe att ställa prylar som inte är känslig för skiftande temperaturer. Ska vinden bara användas till förvaring kan du skruva fast vanlig råspont som golv, det är billigt och blir stabilt. Tänk bara på att ta på dig tofflor när du ska gå upp för att undvika stickor i fötterna! Har du lite mer ståhöjd kan du bygga enkla hyllsystem och bygga förvaring på höjden.