Att tänka på när du ska tilläggsisolera


Gamla hus byggdes för tiderna vilket innebär mindre isolering eftersom uppvärmning var billigare och man hade inte lika höga krav på komfortvärme som man har idag. Förr var det vanligt att tjocksockarna och inneskor åkte fram på vintern men idag räknar vi med att uppvärmningen ska vara konstant året runt. För att få ett gammalt hus till dagens standard väljer många att tilläggsisolera sin fasad.

Sänka uppvärmningskostnader

Ett välisolerat hus ger inte bara ett stabilare inomhusklimat, det sänker även uppvärmningskostnaderna. I gamla hus känns det som vi eldar för kråkorna då springor, dåliga fönster och isolering låter den varma luften sippra ut. När man pratar om isoleringsvärde brukar man tala om U-värde som enligt ICHB.se betyder:

U-värdet är ett mått på hur många Watt värme som transporteras genom en kvadratmeter av byggnadsskalet vid en grads temperaturskillnad.

Ett lågt U-värde innebär bättre isolering. I nya hus idag brukar U-värde ligga runt 0,1 kW/m2K medan gamla hus från 70-talet kan ha ett U-värde på 0,3 kW/m2K.

Ska du byta fasad?

En tilläggsisolering av fasaden är svår att räkna hem. Det kostar pengar att isolera hela fasaden och kräver mycket arbete. Snickare brukar bara rekommendera tilläggsisolering om du ändå ska byta ytterpanelen, annars är det en dubbelt så stor kostnaden som du inte kan räkna hem på mindre uppvärmningskostnader. När du tilläggsisolerar utifrån använder du speciella fasadskivor som är lite hårdare än vanliga isoleringsskivor, det gör dem motståndskraftigare och enklare att installera på fasaden. När du tar ned den gamla fasaden ska du helst byta det gamla vindskyddet också. En tilläggsisolering bygger ut fasaden, det innebär att husgrunden och fönster sjunker in i huset och kan ändra hemmet utseende. Om du vill bevara fasadens uttryck kan du flytta ut fönstren men det har bara estetiska fördelar.

När du inte kan eller vill isolera utifrån

Det går att tilläggsisolera inifrån också men kommer med en förhöjd risk för fukt- och kondensproblem. Man pratar nämligen om daggpunkten i väggen, platsen där den kalla utomhusluften möter den fuktiga inomhusluften. När man isolerar inifrån riskerar man att daggpunkten hamnar mitt i den nya isoleringen och fukten kan fastna i isoleringen istället för att träffa ångspärren eller leta sig ut. Väljer du isolering med hygroskopiska egenskaper såsom cellulosa eller träfiber kan isoleringen ta emot och ge av fukt utan problem medan sten- och mineralull inte klarar av ta emot eller ge ifrån sig fukt vilket ställer högre krav på en tät ångspärr och rätt placering i väggen.