När det blir dags att byta taket

Att byta tak är inte något man behöver göra ofta på ett hus. Och flyttar man bara ett par gånger i livet kanske man aldrig ens behöver tänka på detta. Men när det väl kommer till skott gäller det att tänka noga på sina alternativ och vad som är det bästa alternativet för en själv och för huset.

Takets lutning

Vilken lutning man har på taket kan vara en faktor man behöver ta i åtanke. En del tak bör exempelvis endast läggas om man har tillräckligt hög lutning. I takläggningsbranschen brukar man för övrigt räkna ett tak som låglutande, eller platt som det ofta kallas av lekmän, om det har en lutning på 14 grader eller mindre. Har man då något som ett brutet tak där bara delar är låglutande bör man välja material därefter för att få en enhetlig design.

Takets vikt

Hur mycket taket väger är också viktigt att ta med i beräkningen. Håller man sig till samma material som taket innan är detta sällan ett problem då vikten kommer vara väldigt jämlik. Att välja ett tyngre tak bör man dock endast göra om man fått det bekräftat att takstolarna är starka nog för att bära den ytterligare vikten. Ett lättare tak som exempelvis takplåt går dock att lägga utan att behöva tänka på vikten då det är så lätt.

Takets utseende

Men hur taket ser ut är förstås även viktigt. Faktum är att området man bor i kan ha det skrivet i detaljplanen att husen måste se ut på ett viss sätt. I sådana fall blir man mer begränsad till vilka tak man faktiskt får använda. För att försäkra sig om detta är fallet eller inte är det klokt att kontakta byggnadsnämnden i kommunen där man bor och fråga vad det är som gäller innan man byter taket.